Происхождение украинских и славянских фамилий

Происхождение украинских и славянских фамилий

Сообщение rezapriy » 25 окт 2010, 00:33

Є гіпотеза що укрїнські і слов'янські фамілії походять від іиен древніх князів.
Фамілії що закінчуються на -ський, (се-кий) походять від імені князя Кия - Кий.
Фамілії що закінчуються на -чик, щек, чук, походять від імені князя Щека - Щек, Чек.

Всі фамілій розділяються на дві категорії:
- вільні так звані козацькі без регулярного закінчення
- з решулярними закінченнями які означали належність князю.

Українські фамілії з закінченням на -ко, російські на -ков, ов теж походять від варіанту вимови імені Кий, як Кув, Ков.
Гіпотеза основана на факті більш пізньої появи в мові прикметної форми.
По матеріалам книги Бус-Троянь-Русь.
http://www.zmeybor.mksat.net/uzor.html

Міфоісторичний аналіз слов’янських призвіщ


Прізвища як і топоніми є найбільш стійкими історичними лексемами в яких зберігаються основи мови і етапи історичних запозичень. Але мовній генерації передують образи і уявлення які безперечно є міфологічними за природою і древністю. Міфи являють собою образну символізацію життєвого опиту, історичного досвіду. Принциповим є визначення впливу на ономастику як привнесеного чи автохтонного, як пов’язаного з матеріальним чи духовним світом, релігійними чи фолкльорними традиціями.
Розглянувши особливості характерних слов’янських прізвищ автори книги «Бус-Троянь-Русь» запропонували гіпотезу про історичну двухосновність прізвищ і про зв’язок закінчень прізвищ з легендою про братів засновників Києва – Кия, Щека, Хорива1. Наприклад, двухосновні прізвища є підлеглими на відміну від прізвищ вільних, таким чином, що друга складова означає ім’я сюзерена. Прізвища які закінчуються на –ський, -кий, -ков, -ов ймовірно є похідними від іменної словоформи яка відповідає підлеглості князю Кию як міфологічному засновнику. Щек, -чук, - ич, -ищ відповідають підлеглості Щеку. При цьому легенду про братів засновників Кия, Щека, Хорива доцільно сприймати як міфо-історичний мотив по В.Я. Проппу. Мета роботи провести аналіз ймовірної справедливості названої гіпотези.
Таку залежність і зв’язок закінчень прізвищ з династичними деревами іранських правителів підтвердив у своїх роботах Тищенко К.М.2 З часом вказані суфікси, які позначали підлеглість і відповідали на питання «з якої сім’ї» і «якого роду», перестали сприйматися в первісному значенні і стали як фамільні закінчення. Ще в XIX віці В. Міллер порівнював іранські легенди про царя Кей-Кавуса з російськими билінінами про князя Володимира. В «Шахнаме» Фірдуосі імена іранських царів починаються з приставки «Кей», яка походить від староавестійського «Кави» - володар.

Легенда про братів засновників у вірменському варіанті Зеноба Глака перекладає ім’я Кий як Куар. Куарави – царська династія, яку розгромив на полі Курукшетри цар Юдхиштхира. В Києві серед археологічних артефактів Київської Русі були знайдені черепки з написом – Кавус.
Ім’я Кий в чоловічому варіанті не збереглося, тільки в жіночому – Євдокія, Євдо-Кія (скорочено Кія). В зменшеному варіанті Євдокія означає Дуня. А фолкльорний її образ пов’язаний з Дунею-перевізницею (Перевоз Дуня держала – рос. народна пісня), вказує на зв’язок з Києм перевізником. У книзі «Бус-Троянь-Русь» Кий ототожнюється з легендарним Бусом IV віку.
Цікаво також, що на думку вчених ім’я княжни Ярославни із «Слова о полку Ігоревім» теж було Євдокія. Її плач є зверненням до річки Каяли, яка насправді є річкою Куяльником (на Дунаї з цілющими грязями). Як показано в «Бус-Троянь-Русь», на цій річці ймовірно був засновано Києм містечко Києвець1. Як бачимо і Ярославна могла бути династично пов’язана з Києм. Звертає на себе увагу ім’я Євдокія у жінки Д. Донського що є героями переспіву «Слова о полку Ігоревім» під назвою «Задонщина».
Методологічно важливим є та основа на якій можуть базуватися приведені вище міркування. Перш за все це стосується феномену суспільної пам’яті в дописьмовий період, просторовий масштаб можливої культурної взаємодії.. Нові дослідження цього питання викристалізувались в так звану проблему кризи еволюції3. Для ілюстрації ознак такої культурної геніальності (інтелектуальних здібностей) древніх є матеріал про топонімічно ономастичні збіги. Наприклад топографічна форма Тендрівської коси тотожний за формою зі ступнею і стрілою в п’ятці і відповідно має назву Ахілів Біг, яка зафіксована за пів тисячі років до .н.е.Змійоборчий топографічний вигляд місцевості міста Миколаєва збігається з назвами населених пунктів – Варварівка (Варвара), Довга коса (змієборчий казковий сюжет має вік більш ніж трьох тисяч років)4. Такою ілюстрацією інтелектуального рівня древніх авторів є і стилістичне порівняння «Слова о полку Ігоревім» XII вік, з віршованими формами гомеровських гімнів VIII вік д. н.е. 5

Посилання та примітки

1. Бус-Троянь-Русь. Николаев:-Издательство Яслав, 2007. -227с
2. Тищенко К. М. Парфія і волхви.//Мови та культури у новій Європі: контакти і самобутність.-К.: Видавничий дім Дмитра Бурого, 2009. -672с. С. 633
3. Рудий Б. Криза еволюціонізму. К. Видаництво «Четверта хвиля», 2003 р.
4. Ковальський Ю.В. Міфологія в «Слові о полку Ігоревім» .Новітня філологія, №15. 2010 р., Миколаїв, Ви-цтво ЧДУ ім. Петра Могили С. 116-123
5. Ковальський Ю.В. О происхождении названий острова змеиного и реки Гипанис .Новітня філологія, №15. 2010 р., Миколаїв, Ви-цтво ЧДУ ім. Петра Могили С. 123-128
Аватар пользователя
rezapriy
 
Сообщений: 276
Зарегистрирован: 29 сен 2010, 21:12

Re: Происхождение украинских и славянских фамилий

Сообщение rezapriy » 25 окт 2010, 00:55

вот знаю что птичьи фамилии принадлежат к выхрестам. так евреи называли тех кто принимал христианство. соколов лебедев гусев и пр. и производные от них. у евреев есть поговорка живу на птичьих правах. т.е. под надзором
http://otvet.mail.ru/question/22722934/

ов, -ин - типичные суффиксы русских фамилий. В самом общем случае означают принадлежность чему-либо или кому-либо

Котляр котельный мастер, а также человек, изготовляющий медную посуду, самовары и другие металлические изделия. (Ф) Фамилия Котляр,вероятно, украинского происхождения. Русский генерал Котляревский был из семьи священника,
а для среды священослужителей была характерна форма фамилий с окончанием на -ский.

Вообще-то, украинский вариант создания фамилий с окончанием -кий был создан в ответ на вопрос "Який? (какой), чий? (чей)".
Например, Петровский, Луцкий, Бачинский и так далее. И кроме того, такой вариант построения фамилии был очень удобным и довольно простым для перевода с украинского на русский язык, так как не было необходимости менять звучание фамилии.
http://encyclopedia.ru/forum/forum1/topic233/
Только окончание в этих фамилиях не -кий, а -ский. Обычно имеют фамилии польско-украинского происхождения, небольшая часть - потомки знати. А еще - семинаристам давали такие фамилии
Насчет семинаристов согласен, была такая мода. Но опять же, чисто славянская.

Самые первые записи славянских антропонимов на -чук, -юк засвидетельствованы на Закарпатье, в латинских источниках XIII-XIV в. (Teluk, Hustugk, Buchuk, Suluk, Vanchuk, Zowchuk, Marochuk). С XV в. — Буковина, Волынь. В XVI-XVIII фиксируются по всей Украине. [Історія української мови. Лексика і фразеологія. К., 1983. С. 605]
http://lingvoforum.net/index.php?topic=12730.0

Фамилии с суффиксом - чук в Молдавии довольно распространён – как среди славян, так и среди молдаван. Мне несколько лет назад сказали, что этот суффикс татарского происхождения. В Польше были “польские татары” (были ассимилированы) – воевали на стороне поляков, – в том числе против крымских татар.
Аватар пользователя
rezapriy
 
Сообщений: 276
Зарегистрирован: 29 сен 2010, 21:12

Re: Происхождение украинских и славянских фамилий

Сообщение admin » 25 окт 2010, 01:00

В книге Бус-Троянь-Русь ошибочно указано, что фамилии на -кий являются великокняжескими или дружинными.
Не только. Также ткие фамилии распространены среди священников.

Еще одна категория фамилий на -ский образовывалась у русских от названий церковных приходов (Вознесенский, Никитинский, Пятницкий, Успенский, Андреевский, Петропавловский). Такие фамилии часто давались детям священников.

Давайте сразу покончим с предрассудком, что фамилии, оканчивающиеся на -ский, - польские. Это - общеславянский суффикс, и у русских, как у одного из славянских народов, он широко представлен. Фамильные окончания -ский и -ских идут бок о бок. В частности, они типичны для русского Севера, где по природным условиям люди должны были жить большими семьями, чтобы выжить. Главу семьи могли звать Комар. Когда встречали людей из его дома, спрашивали: "Это чьи?" или "Это чьих?" Ответ был соответственно - Комаровские или Комаровских. Когда говорили отдельно о ком-нибудь из дома и рода Комара, мужчину называли Комаровских, а женщину - Комаровская . Их могли называть и Комаровыми .

Известны случаи, когда отделившиеся части таких больших родов получали разные фамилии, скажем, Долговы и Долгих, Лисицыны, Лисицкие и Лисицыных или Лисицких.

Разница в том, что у поляков фамилии на -ский образовывались от названий их поместий, а у русских и у других славянских народов - чаще от имен главы семьи.
http://www.nkj.ru/archive/articles/9721/

Ареал фамилий от Щек, действительно тяготеет у Чехии (Чек, Чех). Библейский прародитель словян Чех и его братья Словен и Рус.
Такие фамилии, как Ткачук, Бон­дарчук, Максимчук, Федорчуки др., воз­никали исключительно в западных обла­стях, а фамилии, оформленные суф­фиксом -енко, широко распространены на всей территории Украины.
http://www.familii.com.ua/new10.htm
Вероятно -чук это отаттаренная форма от словянской -щук, Щек.

Фами́лия (лат. familia — семья) — наследственное родовое имя, указывающее на принадлежность человека к одному роду, ведущему начало от общего предка, или в более узком понимании — к одной семье.
Аватар пользователя
admin
Администратор
 
Сообщений: 169
Зарегистрирован: 19 авг 2010, 14:46

Re: Происхождение украинских и славянских фамилий

Сообщение rezapriy » 25 окт 2010, 01:31

Віка пише.

Фамильные приставки и окончания обычно обозначают на языке оригинала слово «сын» или «дочь» или же указывают на притяжение(владение), формируя прилагательные формы. Зачастую воспринимаются окружающими как стереотипный идентификатор этнической принадлежности, при этом, сами по себе являются менее устойчивыми, чем коренная часть фамилии и со временем могут, по тем или иным причинам, измениться или вообще отпасть.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0% ... 0%B8%D1%8F
Але це суперечить встановленому порядку повного йменування - Іван Васильович. тобто батьківська частина йде після синівської.

Сначала на Руси были только имена как например — Ждан, Петух, Ненаша. Фамилии-прозвища бытовали в новгородских владениях с XIII—XIV веков, но долгое время не были общеупотребительными. Обязательные фамилии были введены законом лишь в XVI веке сначала для князей и бояр, затем для дворян и именитых купцов. Среди крестьянства фамилии стали широко употребляться лишь после отмены крепостного права.
Традиція дававти фамілії підлеглим і залежним особам від імені сюзерена збереглась до 19 віку.
При этом довольно часто крестьяне записывались под фамилией своих бывших владельцев.

Це традиція складних фамілій з імен.
Испанские фамилии
В испаноязычных странах используются двойные фамилии. Первая часть — от фамилии отца, вторая — от фамилии матери. В португалоязычных странах также используются двойные фамилии, но порядок употребления прямо противоположен испанскому: первая часть — от фамилии матери, вторая — от фамилии отца.

Вірменська тражиція з 4 віку зберегла традицію родових закінчень, які означали належність до свого роду.
Значительная часть армянских фамилий ведет свое начало от крестильных имен, пришедших на территорию Армении вместе с христианством, которое армянский народ принял гораздо раньше славян — в IV столетии. Кроме того, армянская ономастика унаследовала весьма существенные арабские, персидские и особенно турецкие элементы. Необходимость фамильных именований появилась с возникновением городов и развитием торгово-экономической жизни Армении. Самыми первыми официально закрепленные фамилии получили представители высшего света (Арцруни, Аматуни, Мамиконяны, Рштуни). Со временем фамилии стали появляться и в рабоче-крестьянской среде. У каждого народа фамилии образовывались согласно местной национальной традиции. Характерной чертой армянских фамилий являются суффиксы –ян, –янц, –енц, –унц, –онц, –уни, выражающие принадлежность к определенному роду или родственную связь. Все эти форманты первоначально означали «из семьи таких-то» или «из рода таких-то». Со временем специфические суффиксы утратили свое изначальное значение и стали восприниматься лишь как фамильные окончания.

Характерні суфікси фамілій.
Разные культуры и народы могут иметь различные, свойственные только им окончания фамилий:
Абхазы: -ба, -уа, -ипа
Азербайджанцы: -заде, -ли, -лы, -оглу, -кызы
Армяне: -ян, -янц, -уни, -унц,
Арабы, Персы: и
Белорусы: -ич -оу -еу -ук -ик -ски -ка -онак -ёнак
Болгары: -ов,-ев
Гагаузы: -огло
Греки: -пулос, -кос, -иди
Грузины: -швили, -дзе, -ури, -иа, -уа, -а, -ава, -ли, -си, -ни
Датчане: -сен, -гор, -руп
Евреи (Ашкеназы): -ман, -берг, -бург, -штейн, -шток, -баум, -боим, -ер, -сон, -зон, -фельд, -блюм'
Итальянцы: -ини
Испанцы: -ес, -ин
Литовцы: -те, -ис, -не
Македонцы: -ски, -ев, -ов, -иќ (произносится как «-ить» или «-ич»), -ин
Молдаване: -ску, -у(л), -ан
Мордва: -ын, -ин
Немцы: -ман, -ер
Осетины: -ти, -ты, -ев
Поляки: -ски (-ский), -цки, -дзки
Русские: -ов(а), -ев(а), -ив(а)
Румыны: -ску, -у(л), -ан
Сербы: -ич
Турки: -джи, -оглу
Татары: -ин, -ишин, -ев
Украинцы: -ко, -енко, -ук (-юк), -ун, -ний (-ный), -чай, -ий, -а, -ло, -ин
Финны: -нен
Шведы: -сон, -рен
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0% ... 0%B8%D0%B5
Аватар пользователя
rezapriy
 
Сообщений: 276
Зарегистрирован: 29 сен 2010, 21:12

Re: Происхождение украинских и славянских фамилий

Сообщение Yaberezapriyom » 02 ноя 2010, 12:32

Вс. Миллер, занимаясь в конце XIX века сличением иранский сказаний о царе Кей-Кавусе и русских былин о князе Владимире, писал о волшебной чаше Кей-Кавуса, на дне которой было видно всё, что хочешь увидеть. У князя Владимира подобную чашу разбила вдребезги одна из его жён. В середине XX века в Киеве были найдены черепки амфор, на одном из которых было написано имя Кавус, так что это имя было известно в Киеве.

В «Шахнаме» имена легендарных иранских царей начинаются с приставки «Кей», которая происходит от древнеавестийского слова «кави», означающего «господин», «владыка», «царь». В латинском языке это древнеарийское слово трансформировалось в имя Кай, а в русском языке стало Кием. Таким образом, Кий – легендарный основатель Киева, по своему изначальному смыслу означает «царь» или «князь». И это ещё одна ниточка, связывающая историю Древней Руси с Востоком. Сколько их будет ещё, этих ниточек?!

Грифон – любимый зверь короля Эдуарда III, был одним из королевских символов Англии. Стилизованное изображение, грифона используется как символ банка «Мидланд Банк»…
Тем более, что Кия – основателя Киева, «построившего город в Палуни» – стране Полян, в армянском сказании, пересказывающем древнерусскую легенду, называют Куаром. И это имя звучит почти как в Махабхарате, где Кауравы – царская династия, которую разгромил в междоусобной битве на поле Курукшетры царь Юдхиштхира…

Впрочем, «кий» – это не только длинная узкая палка» (например, биллиардный кий), но по Фасмеру ещё и «дубинка», «молот» и, наверное, «палица», которой лучше всех умел сражаться царь Кауравов.

При этом в войске Кауравов сражались и скифы, и яваны [667]…

http://artifact.org.ru/kalibrovka-teori ... rista.html
Yaberezapriyom
сетевой журналист
 
Сообщений: 302
Зарегистрирован: 30 окт 2010, 10:11

Кей-кавус означає Кавказ

Сообщение Yaberezapriyom » 02 ноя 2010, 12:35

http://artifact.org.ru/kalibrovka-teori ... rista.html
В середине XX века в Киеве были найдены черепки амфор, на одном из которых было написано имя Кавус, так что это имя было известно в Киеве. В «Шахнаме» имена легендарных иранских царей начинаются с приставки «Кей», которая происходит от древнеавестийского слова «кави», означающего «господин», «владыка», «царь».

Як показано в книзі Бус_троянь-Русь так само словянські фамілії закінчуються на закінчення - КИЙ. Яке ймовірно означає пан. господін, владика, цар.
Yaberezapriyom
сетевой журналист
 
Сообщений: 302
Зарегистрирован: 30 окт 2010, 10:11

Re: Кей-кавус означає Кавказ

Сообщение Yaberezapriyom » 03 дек 2010, 01:04

Yaberezapriyom писал(а):http://artifact.org.ru/kalibrovka-teorii/vladimir-vishnev-bog-semargl-sobaka-hrista.html
В середине XX века в Киеве были найдены черепки амфор, на одном из которых было написано имя Кавус, так что это имя было известно в Киеве. В «Шахнаме» имена легендарных иранских царей начинаются с приставки «Кей», которая происходит от древнеавестийского слова «кави», означающего «господин», «владыка», «царь».

Як показано в книзі Бус_троянь-Русь так само словянські фамілії закінчуються на закінчення - КИЙ. Яке ймовірно означає пан. господін, владика, цар.
Yaberezapriyom
сетевой журналист
 
Сообщений: 302
Зарегистрирован: 30 окт 2010, 10:11

Re: Кей-кавус означає Кавказ

Сообщение rezapriy » 08 дек 2010, 23:40

Yaberezapriyom писал(а):
Yaberezapriyom писал(а):http://artifact.org.ru/kalibrovka-teorii/vladimir-vishnev-bog-semargl-sobaka-hrista.html
В середине XX века в Киеве были найдены черепки амфор, на одном из которых было написано имя Кавус, так что это имя было известно в Киеве. В «Шахнаме» имена легендарных иранских царей начинаются с приставки «Кей», которая происходит от древнеавестийского слова «кави», означающего «господин», «владыка», «царь».

Як показано в книзі Бус_троянь-Русь так само словянські фамілії закінчуються на закінчення - КИЙ. Яке ймовірно означає пан. господін, владика, цар.
Cама форма окончания имен чаще указывает на родительский падеж - чей ч(ьих будем), кого, чого.
Вероятно имена Кий, Кай, Кавус могли означать древнюю форму такого падежа.
Аватар пользователя
rezapriy
 
Сообщений: 276
Зарегистрирован: 29 сен 2010, 21:12

Евдокия Ярославна

Сообщение rezapriy » 25 дек 2010, 00:43

Мужское имя Кий, видимо сохранилось в женском варианте ЕвдоКия. (Ев+до+Кия)

"Уменьшительные формы

* Доня (Дона), Дося, Доша, Дуня, Дуся, Ду́ша, Евдоня, Евдося, Евдоха, Евдоша, Евдуня, Евдуша, Е́вдя, Авдоня, Авдоха, Авдоша, Авдуля, Авдуся, Доки. В Америке, ныне, также «Кия».

Византия

* Евдокия (супруга Феодосия II) (ок. 401—460) — византийская императрица.
* Евдокия (супруга Валентиниана III) (Лициния Евдокия) (422—462) — византийская императрица, дочь предыдущей и Феодосия II.
* Евдокия (супруга Хунериха) (439—466/474?) — дочь предыдущей и императора Валентиниана III, жена Хунериха, короля вандалов.
* Евдокия (супруга Ираклия I) (Фабия Евдокия) (ум. 612 год) — византийская императрица, первая жена Ираклия I.
* Евдокия Эпифания (611—626) — дочь предыдущей, скончалась в возрасте 15 лет.
* Евдокия Ингерина (около 840—882) — жена Василия I.
* Евдокия Ваяна (?—901) — третья жена императора Льва VI.
* Евдокия Макремболитисса (1021—1096) — дочь вельможи Макремболита, супруга императора Константина X.
* Евдокия — любовница Андроника I Комнина.
* Евдокия Ангелина Комнина (ок. 1173—1211) — младшая дочь византийского императора Алексея III Ангела.
* Евдокия Ласкарисса (1254-?) — дочь императора Феодора II Ласкариса, замужем за графом Guillaume Pierre de Vintimille, родоначальница дворянской фамилии Lascaris de Vintimille, сохранявшейся во Франции до XIX века.

* Евдокия Дмитриевна, в иночестве Евфросиния (ум.1407), святая благоверная, великая княгиня Московская, супруга князя Димитрия Донского. * Евдокия Нагая — первая жена старицкого князя Владимира Андреевича, в 1555 году приняла монашеский постриг.
* Евдокия Одоевская — вторая жена старицкого князя Владимира Андреевича.
* Евдокия Сабурова — первая жена царевича Ивана, невестка Ивана Грозного.
* Евдокия Лукьяновна Стрешнева — царица, вторая жена Михаила Фёдоровича.
* Евдокия Нарышкина — тётка царицы Натальи Кирилловны Нарышкиной, деятель старообрядчества.
* Евдокия Лопухина — царица, первая жена Петра Великого.
* Евдокия Ростопчина — поэтесса XIX века.
* Евдокия Истомина — балерина XIX века

Уменьшительное Дуся, Дуня

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0% ... 0%B8%D1%8F

примечательно, что имена жені Донского и князя Игоря совпадают - Евдокия.
Синонимное имя Евфросиния. Евф+росиния.

Таким образом имя княжны Ярославны может быть родовым от династии Киев, как гипотетически предложено в книге Бус-Троянь-Русь.

Связь уменьшительного Дуня с народной песней о Дуне перевозчице "«Перевоз Дуня держала»" также свидетельствует о возможном традицийном или династическом наследовании имени легендарного Кия.
http://www.youtube.com/watch?v=1YvRbILMeug

Слова
http://eslivamnravitsa.narod.ru/chanson ... zhala.html
Аватар пользователя
rezapriy
 
Сообщений: 276
Зарегистрирован: 29 сен 2010, 21:12

Re: Происхождение украинских и славянских фамилий

Сообщение rezapriy » 25 дек 2010, 00:43

Святая Евдокия была самарянкой по рождению. Жила она в Илиополе Финикийском во времена Римского императора Траяна (89117 гг.). Отличаясь в молодости редкой красотой и стройностью, Евдокия вела греховную жизнь, торгуя своим телом. Богатые женихи и поклонники приезжали к Евдокии из разных стран, так что она со временем стала очень состоятельной и пользовалась почетом у местных властей.

Господь, желая спасти душу Евдокии от вечной погибели, устроил так, что один престарелый инок по имени Герман посетил местность, где жила Евдокия. Герман имел обычай вслух читать Священное Писание, и Евдокия случайно услышала, когда он читал предсказания о Втором пришествии Христа и о Страшном суде.
http://days.pravoslavie.ru/Life/life6562.htm

«Благовоние», «добрая слава».
Аватар пользователя
rezapriy
 
Сообщений: 276
Зарегистрирован: 29 сен 2010, 21:12

След.

Вернуться в Наука

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron